zZAP werd 2008 opgericht door een aantal aan Cordis Europa gelieerde personen.


zZAP richtte zich op (groeiende) organisaties die te groot waren voor een ad hoc benadering van hun ICT maar te klein voor een in de breedte competente ICT staf. Op deze wijze zijn organisaties in staat om op een volwassen wijze  om te gaan met bijvoorbeeld:


Aanbestedingen en offerte beoordeling

Contractbesprekingen, SLA formulering

Programma’s van eisen en wensen

Business Continuity Planning

etc.


Wilt u meer informatie over zZAP? Stuur dan een e-mail naar info@zzapsystems.com

zZAP systems wordt door de oorspronkelijke oprichters gebruikt om samen projecten uit te voeren. zZAP fungeert in dat geval als penvoerder of contractant.

zZAP systems

Groningen